Condicions generals

CONDICIONS GENERALS DE LA COMPRA

Les condicions Generals de Contractació regulen la relació de venda a distància entre CAFÈS PONT S.L., amb C.I.F. B60483765, i l’usuari o client, d’acord amb les estipulacions legals, especialment, la Llei 7/1998, de 13 d’abril, sobre Condicions Generals de Contractació, la Llei 3/2014, de 27 de març per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i Usuaris, La normativa vigent i aplicable en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la Llei 7/1996, de 15 de gener d’Ordenació del Comerç Minorista, i a la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

 

CAFÈS PONT, S.L. es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en les Condicions Generals. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través dels seus websites, per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors. No obstant això, CAFÈS PONT, S.L. es reserva el dret d’aplicar, en determinats casos, unes Condicions Particulars de Contractació amb preferència a les presents Condicions Generals quan ho consideri oportú, anunciant-les #dins del termini i en la forma escaient oportuns.

 

L’objectiu és que l’experiència en realitzar la compra dels productes sigui fàcil i àgil. Aquestes Condicions i Termes d’ús s’han concebut per a assegurar que el procés de compra en la nostra web et resulti satisfactori i comprensible. Atenem les consultes relacionades amb les Condicions i Termes d’ús de aquest lloc web a través del correu electrònic info@cafespont.com

 

PREUS

Els preus aplicables són els indicats en la pàgina web en la data de la comanda. Els preus que apareixen detallats en cada producte inclouen l’I.V. A. (Impost sobre Valor Afegit). L’import de les despeses d’enviament s’indica al client de manera desglossada en el moment en què realitzi la comanda.

 

CAFÈS PONT, S.L. es reserva el dret d’efectuar, en qualsevol moment i sense previ avís, les modificacions que consideri oportunes, podent actualitzar, fins i tot diàriament, productes i preus en funció de les novetats que vagin apareixent.

ENVIAMENT I LLIURAMENT
Depenent de l’article o articles que vostè compri en www.cafespont.com, existeixen diferents mètodes d’enviament a la seva disposició. En aquest sentit, el moment d’efectuar el pagament, se li indicarà que triï un mètode d’enviament en relació amb la seva comanda.

Llocs de lliurament

Actualment, enviem comandes a Espanya (Península, Balears, Canàries, Ceuta i Melilla), Andorra i Portugal.

Terminis i costos de lliurament
Disposem dels següents mètodes d’enviament:

  • Enviament estàndard (48/72h en dies hàbils)

Rebrà la seva comanda en un termini d’entre 48h i 72h, en dies hàbils complets. Es consideren dies hàbils els dies laborables de dilluns a divendres. L’import de les despeses d’enviament s’indica al client, de manera desglossada, en el carret de de compra i en el moment en què realitzi la comanda.

  • Recollida en el la nostra seu Central: Avinguda Rafael Casanova 40, Sabadell (Barcelona)

Algunes zones de compra disposen de l’opció de recollida gratuïta, en la seu central de CAFÈS PONT. Per a poder recollir directament en aquesta ubicació, el client ha de rebre una confirmació via email que la seva comanda està preparada i llesta per a ser recollit.

Si per algun motiu no poguéssim complir amb la data de lliurament, l’informarem d’aquesta circumstància i li donarem l’opció de seguir endavant amb la compra establint una nova data de lliurament o bé d’anul·lar la comanda amb el reemborsament total del preu pagat. Tingui en compte en qualsevol cas que no realitzem lliuraments els dissabtes ni els diumenges.

A l’efecte de les presents Condicions, s’entendrà que s’ha produït el “lliurament” o que la comanda ha estat lliurat en el moment de signar la recepció del mateix en l’adreça de lliurament convingut.

CAFÈS PONT realitza un seguiment exhaustiu de la compra del producte des que es realitza la comanda fins que es produeix el lliurament d’aquest. Per això, abans de remetre el producte, CAFÈS PONT comprova l’estat del mateix i realitza tota una sèrie d’accions i exercicis per a assegurar-se el lliurament del producte en perfectes condicions.

Aquestes accions i exercicis podran ser revelades al comprador en el moment que aquest manifesti, la pèrdua o deterioració del producte.

Impossibilitat de lliurament
Si després de dos intents ens resultés impossible efectuar el lliurament de la seva comanda, ens posarem en contacte amb vostè immediatament. Així mateix, li deixarem una nota indicant-li on es troba la seva comanda i com fer per a recollir-lo.

No obstant això, si detecta alguna incidència en la recepció de la seva comanda, posi’s en contacte amb el Servei d’atenció al Client de CAFES PONT, enviat un e-mail a marketing@cafespont.com

FORMES DE PAGAMENT

El client podrà abonar l’import de la seva compra optant per qualsevol de les següents formes. Durant el procés de compra haurà d’indicar la seva elecció:

  • Targeta de crèdit VISA o MASTERCARD

Totes les operacions que impliquen la transmissió de dades personals o bancàries es realitzen utilitzant un entorn segur, un servidor basat en la tecnologia de seguretat estàndard SSL (Secure Sockets Layer). Tota la informació que ens transmeti viatja xifrada a través de la xarxa.

Així mateix les dades sobre la seva targeta de crèdit són introduïts directament en la pàgina del banc, en el TPV (Terminal Punt de venda del Banc) i no són introduïts ni registrats en cap servidor de CAFÈS PONT.

En pagar amb targeta VISA o MASTERCARD se li sol·licitaran sempre les següents dades: el número de targeta, la data de caducitat, i un Codi de Validació que coincideix amb les 3 últimes xifres del número imprès en cursiva en el revers de la seva targeta VISA o MASTERCARD, oferint, d’aquesta manera, més garanties sobre la seguretat de la transacció.

  • Transferència bancària

En aquest cas, el client haurà d’abonar l’import total de la seva compra mitjançant transferència al nostre compte bancari, una vegada rebi la Confirmació de l’Ordre de Compra, en la qual s’indica el numero de compte bancari on cal realitzar la transferència. En el moment que CAFÈS PONT obtingui la confirmació de l’ingrés, el producte li serà lliurat en el seu domicili segons els termes descrits en les condicions d’enviament i lliurament.

Quan l’import d’una compra hagués estat carregat fraudulenta o indegudament utilitzant el número d’una targeta de pagament, el seu titular podrà exigir la immediata anul·lació del càrrec. En tal cas, les corresponents anotacions de deute i readob en els comptes del proveïdor i del titular s’efectuaran al més aviat possible.

No obstant això, si la compra hagués estat efectivament realitzada pel titular de la targeta i l’exigència de devolució no fos conseqüència d’haver-se exercit el dret de desistiment o de resolució i, per tant, hagués exigit indegudament l’anul·lació del corresponent càrrec, aquell quedarà obligat enfront de CAFÈS PONT al rescabalament dels danys i perjudicis ocasionats a conseqüència d’aquesta anul·lació.

POLÍTICA DE DEVOLUCIONS

 

Dret legal a desistir de la compra:
Conformement a la normativa aplicable, si vostè està contractant com a consumidor, podrà desistir del Contracte (excepte quan es tracta de productes personalitzats) en qualsevol moment dins del termini de 7 dies hàbils des de la data en què rebi el producte.

 

Termini de devolucions
A més del dret de desistiment reconegut legalment als consumidors i usuaris i esmentat en la clàusula anterior, li concedim un termini de 30 dies a comptar des de la data de Confirmació de Compra per a procedir a la devolució.

 

Per a retornar-nos els productes, ha de posar-se en contacte amb nosaltres a través del següent e-mail: marketing@cafespont.com a fi que procedim a recollir el producte en el seu domicili de manera gratuïta mitjançant missatger. En aquest sentit, haurà de lliurar-nos juntament amb el producte, l’embolcall original, el tiquet de compra i el certificat d’autenticitat.

 

Com a justificant de la seva devolució, li recomanem que sempre guardi el rebut del missatger com a comprovant del fet que vostè ha lliurat el paquet.

 

Una vegada hàgim rebut i processat la seva devolució i aquesta hagi estat acceptada pel nostre Departament de Devolucions, li expedirem el reemborsament. La devolució s’efectuarà al més aviat possible, i en qualsevol cas, dins del termini de 30 dies des de la data en què rebem el paquet. La devolució s’efectuarà sempre en el mateix mitjà de pagament que vostè va utilitzar per a pagar la compra.

 

Devolucions de productes incorrectes o defectuosos
En els casos en què vostè consideri que el moment del lliurament el producte no s’ajusta a l’estipulat o bé, li ha arribat un altre producte per error, haurà de posar-se en contacte amb el nostre servei d’Atenció al Client CAFESPONT mitjançant correu electrònic a marketing@cafespont.com,